Dokumenty szkolne

Statut Szkoły
SP DobieszewoProgram wychowawczo-profilaktyczny
SP DobieszewoRegulamin monitoringu wizyjnego
SP DobieszewoWewnątrzszkolne Zasady Oceniania
SP DobieszewoRegulamin Rady Pedagogicznej
SP DobieszewoWewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego
SP Dobieszewo