Dokumenty szkolne

Statut Szkoły
SP DobieszewoWewnątrzszkolne Zasady Oceniania
SP DobieszewoRegulamin monitoringu wizyjnego
SP Dobieszewo
Regulamin Rady Pedagogicznej
SP DobieszewoWewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego
SP Dobieszewo