Biblioteka

"Ten jest najszczęśliwszy z ludzi, któremu nic zapału do ksiąg nie ostudzi.” 

                                                   (Jan Kasprowicz)

 Witajcie w bibliotece szkolnej w Dobieszewie

2020-2021

 Po wielu miesiącach nareszcie wracamy do szkoły. Biblioteka czeka już na Was, choć zasady pracy będą się sporo różnić od tych, do których przywykliście.

Niestety, żeby jak najdłużej chodzić do szkoły, musimy zachować odpowiednie środki ostrożności. Poniżej prezentujemy przyjęte obostrzenia /na czas pandemii/ w Regulaminie pracy biblioteki

       Zapraszamy wszystkich do wypożyczania

życzymy wielu miłych, wspaniałych chwil z książką.

 Biblioteka w budynku szkolnym w Dobieszewie jest czynna:

·      w każdy  wtorek od 9.15-11.15

·      w każdą środę od 8.30–9.25

Opiekunem Biblioteki jest p. mgr Mirosława Ziółkowska

 Biblioteka w budynku szkolnym w Chwaliszewie jest czynna:

·      w każdy  poniedziałek od 8.00-13.00

Bibliotekę nadzoruje i prowadzi pracownik GCKiB im. Klary Prillowej w Kcyni

    

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

NA CZAS EPIDEMII COVID-19

§ 1

ZASADY PRZEBYWANIA W BIBLIOTECE

1.     Uczniowie mogą korzystać z wypożyczalni zgodnie z godzinami i dniami umieszczonymi na drzwiach wejściowych oraz na stronie internetowej szkoły.

2.     Uczeń wchodzi do biblioteki w maseczce i po uprzednim zdezynfekowaniu dłoni płynem dostępnym  na stoliku po lewej stronie od wejścia.

3.     W bibliotece należy zachować bezpieczną odległość min. 1,5 m od pozostałych użytkowników oraz personelu biblioteki.

4.  Należy przestrzegać ograniczenia dotyczącego liczby osób, które mogą przebywać w bibliotece w jednym czasie – jednorazowo dwie osoby.

§ 2

ZASADY WYPOŻYCZANIA KSIĄŻEK

1.     Użytkownikom ogranicza się użytkowanie księgozbioru w wolnym dostępie oraz korzystanie z kącika czytelniczego.

§ 3

ZASADY ZWROTU KSIĄŻEK

2.     Zwracaną książkę należy odłożyć na przeznaczony do tego celu stolik, który znajduje się w bibliotece.

3.     Zwracane egzemplarze są poddane 2-dniowej kwarantannie i w tym czasie pozostają wyłączone z wypożyczania.