Strona Główna

2020-09-09

KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY  nr 2

Rok Szkolny 2020-2021

 

Szanowni Rodzice. Drodzy Uczniowie


Od dzisiaj tj. 9 września 2020 r., wszyscy uczniowie przyjeżdżają do budynków szkolnych: Dobieszewa i Chwaliszewa o ok. 15-20 minut wcześniej aniżeli zazwyczaj, zgodnie z podanym na stronie szkoły rozkładem jazdy autobusu -

spdobieszewo.pl/iiformacja-dotyczaca-zmiany-w-godzinach-kursowania-autobusu-szkolnego,860.html

Sytuacja ta powstała w wyniku dodatkowych kursów autobusowych, w celu zapewnienia wszystkim dzieciom – uczniom z naszego obwodu szkolnego dojazdu na zajęcia edukacyjne.

Obecne rozwiązanie trwać będzie do najbliższego piątku włącznie.

Natomiast od poniedziałku 14 września br., będzie obowiązywał nowy harmonogram godzin lekcyjnych i przerw międzylekcyjnych, który zmieni jedynie godzinę rozpoczynania i zakończenia dziennych zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych.

Prawdopodobnie, jak w sytuacji większości szkół naszej gminy, zajęcia będą się zaczynały przed godziną 8.00. W naszym przypadku będzie to godz. 7.35 lub najpóźniej 7.40 w zależności od ostatecznego kształtu rozkładu jazdy autobusu i dotarcia wszystkich uczniów do szkoły.

Zmiana rozpoczynania zajęć z jednej strony zminimalizuje wydłużony czas oczekiwania na rozpoczęcie pierwszej lekcji, z drugiej zaś, zajęcia będą się kończyły proporcjonalnie wcześniej.


Za powstałą sytuację serdecznie przepraszam

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. bł. Marii Karłowskiej w Dobieszewie