Strona Główna

Miło Was Witamy i do Naszej Szkoły zapraszamy

 Szkoła Podstawowa w Dobieszewie powstała w 1894 r. Obecnie liczy już 127 lat. 8 czerwca 2004 r. Szkoła przyjęła imię bł. Marii Karłowskiej (1865-1935). Błogosławiona Maria Karłowska urodziła się w Słupówku (dziś: Karłowo) w połowie XIX w. i do dziś jest uważana za patronkę Ziemi Pałuckiej.

          Do 31 sierpnia 2017 r. składała się z dwóch budynków szkolnych. W nowszym budynku szkoły znajdują się sale lekcyjne, pokój nauczycielski, jak również pomieszczenia administracji szkolnej. Starszy z nich był  przede wszystkim siedzibą najmłodszych naszych dzieci. W związku z wdrożeniem nowej reformy oświatowej z dniem 1 września 2017 r. Szkoła Podstawowa im. bł. Marii Karłowskiej w Dobieszewie staje się 8-letnią szkołą podstawową, budynek ten nie będzie już pełnił funkcji edukacyjnych. W strukturę  szkoły podstawowej włącza się Gimnazjum w Chwaliszewie.

          Dotychczasowe gimnazjum wraz z salą gimnastyczną stają się budynkami Szkoły Podstawowej w Dobieszewie. Budynek, w którym mieściło się gimnazjum powstał na początku lat 80-tych. Przyjęty do użytkowania od 01.07.1984 r., jako stołówka pracowników PGR – Chwaliszewo i przedszkola dla dzieci pracowników. Potem filia Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kcyni oraz filia Przedszkola Miejskiego w Kcyni. Od września 1999 r. funkcjonuje, jako Gimnazjum w Chwaliszewie. Wraz z nową reformą oświatową, od 1 września 2017 r. staje się drugim budynkiem szkolnym Szkoły Podstawowej im. bł. Marii Karłowskiej w Dobieszewie.

Szkoła, choć wydaje się niewielka, duchem i swoim działaniem niejednokrotnie stanowi przykład dla pracy, rozwoju i działalności naszego środowiska w Gminie Kcynia.

Organizacja różnorodnych imprez i uroczystości szkolnych, sukcesy uczniów na płaszczyźnie dydaktycznej i sportowej, zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne, kółka zainteresowań, współpraca z szeroko rozumianym środowiskiem to tylko niektóre z wielu obszarów pracy szkoły, które mają swój niewątpliwy wpływ na wyniki pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej naszej społeczności szkolnej.

Swoją zawsze żywą, przyjazną dzieciom atmosferę  zawdzięcza się przede wszystkim rodzicom i nauczycielom. Pełne ich oddanie dla dobra każdego ucznia - sprzyja właściwemu rozwojowi każdego z nich.

Szkoła, która nosi imię opiekuna, wychowawcy, dobroczyńcy – bł. Marii Karłowskiej, sama musi zaświadczać o miłości do Dzieci. Wszystkie działania podejmowane przez naszą szkołę mają na celu Ich dobro i chęć pomocy w przygotowaniu do przyszłego życia w świecie, którego są jego integralną częścią. Postawa bezinteresownej życzliwości dla każdego ucznia czy rozpoznanie jego potrzeb, to rozumna miłość, opieka, a nade wszystko wielkie wyzwanie i zadanie dla nauczycieli i wychowawców naszej szkoły.

 Jako uczniowie, rodzice i nauczyciele,

dumnie reprezentujemy Szkołę Podstawową w Dobieszewie,

która nosi imię Wielkiego Człowieka

bł. Marii Karłowskiej