Strona Główna

Miło Was Witamy i do Naszej Szkoły zapraszamy

 Szkoła choć z wielkości budynku niewielka, duchem i swoim działaniem dorównuje a niejednokrotnie stanowi przykład dla pracy, rozwoju i działalności naszego środowiska w Gminie Kcynia.

Organizacja różnorodnych imprez i uroczystości szkolnych, sukcesy uczniów na płaszczyźnie dydaktycznej i sportowej, zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne, kółka zainteresowań, współpraca z szeroko rozumianym środowiskiem, to tylko niektóre z wielu obszarów pracy szkoły, które mają swój niewątpliwy wpływ na wyniki pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej naszej społeczności szkolnej.

Szkoła Podstawowa im. bł. Marii Karłowskiej w Dobieszewie powstała w roku 1894. Obecnie liczy już 123 lata. Składa się z dwóch budynków. Starszy z nich jest przede wszystkim siedzibą najmłodszych naszych dzieci. W nowszym budynku szkoły znajdują się salę lekcyjne poszczególnych klas, pokój nauczycielski, sklepik szkolny, jak również pomieszczenia administracji szkolnej.

Swoją zawsze żywą, przyjazną Dzieciom atmosferę, zawdzięcza się przede wszystkim rodzicom i nauczycielom. Pełne ich oddanie dla Dobra Każdego Ucznia - sprzyja właściwemu rozwojowi każdego z nich.

8 czerwca 2004 roku Szkoła przyjęła imię bł. Marii Karłowskiej (1865-1935). Błogosławiona Maria Karłowska urodziła się w Słupówku (dziś: Karłowo) w połowie XIX w. i do dziś jest uważana za patronkę Ziemi Pałuckiej.

Szkoła, która nosi imię opiekuna, wychowawcy, dobroczyńcy – bł. Marii Karłowskiej, sama musi zaświadczać o miłości do Dzieci. Wszystkie działania podejmowane przez naszą szkołę mają na celu Ich Dobro i chęć pomocy w przygotowaniu do przyszłego życia w świecie, którego są jego integralną częścią. Postawa bezinteresownej życzliwości dla każdego ucznia, rozpoznanie jego potrzeb, to rozumna miłość, opieka, a nade wszystko wielkie wyzwanie i zadanie dla nauczycieli i wychowawców naszej szkoły.

 Jako uczniowie, rodzice i nauczyciele,

dumnie reprezentujemy Szkołę Podstawową w Dobieszewie,

która nosi imię Wielkiego Człowieka

bł. Marii Karłowskiej.