Strona Główna

Komunikat Dyrektora Szkoły nr 2

Szanowni Rodzice

Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 20 marca 2020 r., od jutra tj. od 23 marca br., wchodzimy w dalszy okres czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

W związku z tym, w naszej szkole od poniedziałku zostanie uruchomiony m.in.  e-dziennik Librus https://portal.librus.pl/szkola oraz inne formy, przygotowanych komunikatorów.

Nawiązując do e-dziennika, który do tego czasu służył nabywaniem doświadczeń i umiejętności operacyjnych wyłącznie nauczycielom, obecna sytuacja wymaga, aby został on również wykorzystany już w sposób pełny dla wszystkich uczestników działań dydaktyczno-wychowawczych.

Do jutra, wychowawcy przekażą rodzicom i uczniom naszej szkoły dane identyfikujące konta (loginy i hasła) dla poszczególnych uczniów klas od I do VIII oraz odrębne dla rodziców. Zasada jest taka, że uczeń loguje się tylko na konto ucznia, natomiast rodzic tylko na konto rodzica. Należy jednak pamiętać, że dane te są poufne i ze względów bezpieczeństwa należy zadbać aby nie trafiły w niepowołane ręce.

W dalszym ciągu może również funkcjonować jak dotychczas, ale na zasadzie dodatkowego wsparcia przekaz, poprzez stronę szkoły www.sp.dobieszewo.pl w zakładce Aktualności http://spdobieszewo.pl/aktualnosci.html. Dotyczy to szczególnie klasy O oraz przedszkolaków, które to grupy dzieci nie są ujęte w e-dzienniku, a także zajęć świetlicy socjoterapeutycznej, „Spójrz inaczej”, logopedii czy zajęć rewalidacji indywidualnej. W/w zajęcia muszą odbywać się w sposób ciągły.

Szczególnie do tego typu zajęć, jak i zarazem do uporządkowania wszystkich naszych działań edukacji zdalnej, została uruchomiona dodatkowa, tymczasowa  platforma komunikacyjna pn. „Nauka zdalna”. Skierowana jest ona dla uczniów, rodziców i nauczycieli. Została dzisiaj umieszczona na stronie szkolnej wraz z instrukcją jej stosowania i pełnego wykorzystania.

Dodam, że każda szkoła ma obowiązek względem uczniów realizować podstawę programową a tym samym stosowne, sukcesywne, ocenianie postępów w nauce.

Dyrektor powołał Zespoły nauczycieli, których zadaniem w najbliższych dniach będzie ostateczne opracowanie odpowiedniego do obecnej, trudnej sytuacji zdalnego kształcenia,  dostosowanych zakresów treści nauczania z poszczególnych przedmiotów i zajęć edukacyjnych oraz modyfikację formuły oceniania na odległość. O wynikach prac tychże Zespołów, rodzice i uczniowie zostaną niezwłocznie poinformowani.

Na czas wzmożonego wysiłku związanego z dodatkową pracą domową z dziećmi, życzę spokoju i wytrwałości.

Serdecznie pozdrawiam

Antoni Kalka, dyrektor szkoły, 504-200-761


Komunikat Dyrektora Szkoły nr 1

Szanowni Rodzice

 W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych spowodowanych obecną sytuacją epidemiologiczną, zachęcam wszystkich naszych Uczniów do nauki zdalnej, aby w maksymalnym zakresie realizować zadania dydaktyczne przewidziane rocznym planem nauczania.

Proszę o potwierdzanie poprzez wychowawców klas, że informacje zamieszczane na stronie szkolnej dot. zdalnego nauczania, docierają do Waszych dzieci bez większych problemów.

Ponadto, proszę również informować na bieżąco wychowawców lub bezpośrednio nauczycieli przedmiotów o ewentualnych problemach wynikających z niezrozumienia lub niejasności podawanych treści przez dziecko.

Jeśli pojawi się np. problem braku sprzętu komputerowego (jednostka centralna lub monitor), a rodziców nie będzie stać na szybki i niezwłoczny zakup, będzie możliwość użyczenia w/w sprzętu z zasobów szkolnych.

Rodzice, którzy nie posiadają w swoim domu łączeń internetowych, to w takim przypadku nauczyciele będą przygotowywali materiały dot. realizacji jednostek tematycznych w formie papierowej. Zostaną one przygotowane do odbioru w sekretariacie szkoły lub na życzenie Państwa wysłane pocztą.

W najbliższych dniach wejdzie w życie rozporządzenie MEN, które ureguluje organizację zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem metod i technik na odległość - zdalnego nauczania. O szczegółach proponowanych przez MEN zostaniecie Państwo niezwłocznie poinformowani.

Wszelkie uwagi i pytania proszę kierować do wychowawców, nauczycieli lub bezpośrednio na adres e-mailowy szkoły Dobieszewo202@wp.pl .

Serdecznie pozdrawiam

Antoni Kalka, dyrektor szkoły, 504-200-761


Apel Burmistrza Kcyni do uczniów

z dnia 13 marca 2020 r.

Drodzy Uczniowie, w związku z nadzwyczajną sytuacją jaką aktualnie mamy w Polsce, minimalizując zagrożenie zakażeniem koronawirusem apeluję o rozsądek i w miarę możliwości o pozostanie w domu.

Tak bowiem należy traktować 14-dniowy okres zawieszenia zajęć edukacyjnych. Warto zastanowić się, jak wykorzystać ten czas z pożytkiem dla siebie i innych. Ci z Was, którzy z różnych powodów nie będą mogli uczestniczyć w kontaktach online ze swoimi nauczycielami, mają wiele możliwości, by nie zaprzestawać nauki czy też samokształcenia.

To nie są ferie. To jest czas kwarantanny. Ma ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Ograniczcie kontakty z innymi ludźmi, także przyjaciółmi i dalszymi krewnymi, do niezbędnego minimum. Sposobem na nudę niech będą książki, hobby lub prace domowe. Możecie w tym czasie również malować prace w konkursie plastycznym "Segregacja śmieci oczyma dziecka". Szczegóły pod linkiem

http://www.kcynia.pl/…/03245d7339032d30765c45d18e291ff5.htm…

Apeluję do rodziców, aby kontrolowali, gdzie ich dzieci spędzają ten czas. Proszę również o sąsiedzką pomoc, szczególnie dla osób starszych, które ze względu na swój wiek, powinni tym bardziej unikać kontaktu i pozostawać w domu.

Burmistrz Kcyni Marek Szaruga

Tekst: Kcynia online, "Aktualności": 

 http://www.kcynia.pl/aktualnosci/68a26579cce71d754352ec8660b72cfc.html?ng_cat=1