Strona Główna

Warszawa, 2021-04-30

KOMUNIKAT MEN

Szanowni Państwo,

poprawia się sytuacja epidemiczna w kraju, co oznacza, że przy zachowaniu reżimu sanitarnego będzie możliwy stopniowy powrót do stacjonarnej pracy szkół i placówek. Minister Edukacji i Nauki podpisał rozporządzenie w tej sprawie. Zostało ono skierowane do publikacji w Dzienniku Ustaw.


Harmonogram powrotu do nauki stacjonarnej:


  • od 4 maja br. do zajęć w trybie stacjonarnym wracają wszystkie dzieci z klas I-III szkół podstawowych, a w kolejnych tygodniach pozostali uczniowie.
  • od 17 maja br. uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego przechodzą na naukę w tzw. systemie hybrydowym (50 proc./50 proc.).
  • od 31 maja br. wszyscy uczniowie i słuchacze uczą się już stacjonarnie w szkołach i placówkach.


Szczegółowe informacje dotyczące powrotu do nauki stacjonarnej przedstawiliśmy w komunikacie, który załączam do wiadomości. 

Wszystkie informacje mogą także Państwo znaleźć na naszej stronie internetowej:

           https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/harmonogram-powrotu-uczniow-do-stacjonarnej-nauki-w-szkolach-i-placowkach

 

Z wyrazami szacunku 

Anna Ostrowska

Rzecznik Prasowy 

Ministerstwo Edukacji i Nauki Załączniki: