Rada Rodziców

UKONSTYTUOWAŁA SIĘ NOWA

 

RADA RODZICÓW

 

przy Szkole Podstawowej im. bł. Marii Karłowskiej w Dobieszewie

    


We wtorek 25 września 2018 r., odbyło się posiedzenie Rady Rodziców. Głównym celem spotkania był wybór Prezydium Rady.

Koordynator Rady Rodziców przypomniała zebranym przedstawicielom Rodziców, zasady działalności Rady po nowelizacji przepisów oświatowych. W wyniku głosowania w skład Prezydium Szkolnej Rady Rodziców w br. szkolnym weszli:

Prezydium Rady Rodziców:

· p. Artur Woźniak – przewodniczący

· p. Katarzyna Trojanowska- zastępca przewodniczącego

· p. Aneta Boncel– skarbnik

· p. Ewelina Łęgowska – sekretarz

Skład Komisji Rewizyjnej:

· p. Wioletta Książkiewicz

· p. Justyna Woźniak

· p. Ireneusz Frąszczak

Dziękujemy serdecznie ustępującej Radzie Rodziców za zaangażowanie i pracę na rzecz szkoły w minionym roku szkolnym 2017-2018.

Nowej Radzie Rodziców gratulujemy wyboru i życzymy owocnej współpracy ze społecznością szkolną.