Rada Rodziców

UKONSTYTUOWAŁA SIĘ NOWA

 

RADA RODZICÓW

 

przy Szkole Podstawowej im. bł. Marii Karłowskiej w Dobieszewie

    


W środę 18 października 2017 r., odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Rodziców. Głównym celem spotkania był wybór Prezydium Rady.

Koordynator Rady Rodziców przypomniała zebranym przedstawicielom Rodziców, zasady działalności Rady po nowelizacji przepisów oświatowych. Następnie wyłoniono kandydatów do Prezydium i odbyło się głosowanie. W wyniku głosowania w skład Prezydium Szkolnej Rady Rodziców weszli:

Prezydium Rady Rodziców:

· p. Artur Woźniak – przewodniczący

· p. Mirosława Stanisławczyk- zastępca przewodniczącego

· p. Aneta Boncel– skarbnik

· p. Katarzyna Trojanowska – sekretarz

Skład Komisji Rewizyjnej:

· p. Rafał Wróblewski

· p. Izabela Mizdalska

· p. Krystyna Gaszyńska

Dziękujemy serdecznie ustępującej Radzie Rodziców za zaangażowanie i pracę na rzecz szkoły w minionym roku szkolnym 2016-2017.

Nowej Radzie Rodziców gratulujemy wyboru i życzymy owocnej współpracy ze społecznością szkolną.