Samorząd Uczniowski

„Wielkie  sprawy w małych rękach”

Samorząd Uczniowski w Szkole Podstawowej im. bł. Marii Karłowskiej

w Dobieszewie 2020-2021

„ …Organizacja samorządności w szkole polega na tym, by oddać w ręce uczniów ich sprawy tak, by realizując własne cele, stawali się partnerami nauczycieli w realizacji celów, które stawia im szkoła…”

Jednym z zadań nauczycieli w ich pracy wychowawczej jest uczenie dzieci szacunku dla dobra wspólnego i przygotowanie do życia w społeczności lokalnej i w państwie. Właściwą formą realizacji tego działania w procesie wychowania i uspołeczniania jest działalność Samorządu Uczniowskiego.

Często dla młodych ludzi jest to pierwsza okazja, by wypowiedzieć się w ważnej dla nich sprawie. Organizując wybory do Samorządu Szkolnego pokazujemy uczniom i uczennicom, że ich głos ma znaczenie i zachęcamy ich w ten sposób do wyrażania własnego zdania. Aktywny udział w wyborach do samorządu uczniowskiego to świetna lekcja demokracji.

Tym razem to nie wyborcy poszli do urny wyborczej. W związku z obowiązującym reżimem sanitarnym uczniowie z poszczególnych klas zgłaszali przewodniczących klas na kandydatów do Rady Samorządu Uczniowskiego, którzy reprezentować ich będą na forum całej społeczności szkolnej.


 
Mały Samorząd Uczniowski:

· Paulina Woźniak  – klasa III

· Dominika Bednarz - klasa II

· Julia Wiśniewska – klasa I

Opiekun: p. mgr Beata Kranc
Duży Samorząd Uczniowski:

- Katarzyna Jeżuchowska klasa VIII - Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego

- Zuzanna Korbal klasa VII - Zastępca przewodniczącego

-  Nadia Hudzińska klasa VI - sekretarz

Członkowie Samorządu Uczniowskiego:

· Gracjan Woźniak – klasa V

· Oliwier Górny  – klasa IV

Opiekun: p. mgr Bartosz Łyszczarz
Nowo wybranym władzom Samorządu Uczniowskiego gratulujemy oraz życzymy owocnej pracy na rzecz szkoły

oraz społeczności uczniowskiej w roku szkolnym 2020/2021