Samorząd Uczniowski

  Wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego

                                    We wtorek, 26 września 2017 r., odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego.

Uczniowie z poszczególnych klas głosowali na kandydatów, którzy reprezentować ich będą na forum całej społeczności szkolnej.

W trakcie wyborów, podzielono kandydatów na tzw. Duży Samorząd Uczniowski mieszczący się w budynku szkolnym w Chwaliszewie oraz Mały Samorząd Uczniowski mieszczący się w budynku szkolnym w Dobieszewie. Podział ten niewątpliwie umożliwi właściwą działalność statutową, gwarantując wszystkim uczniom czynne uczestniczenie w życiu szkoły.

Kandydaci z największą ilością głosów, którzy weszli w skład Samorządu Uczniowskiego, wybrali w tajnym głosowaniu także swoich opiekunów.

 Duży Samorząd Uczniowski:

· Wiktoria Tecław – klasa III gimnazjum

· Natalia Nowakowska – klasa II gimnazjum

· Julia Wojtera – klasa 7

· Damian Kuźba – klasa 6

· Wojciech Pioterek – klasa 5

Opiekun: p. Sonia Lehnarth-Lewczyńska

 Mały Samorząd Uczniowski:

· Dominika Szcześniak – klasa 4

· Dominik Bankiert  - klasa 4

· Nadia Hudzińska – klasa 3

· Wiktoria Heymann – klasa 3

Opiekun: p. Beata Kranc

Nowej Radzie serdecznie pogratulował p. dyrektor,

życząc wielu pomysłów, zapału i energii w pracy, w roku szkolnym 2017-2018.


Gratulujemy!!!