Samorząd Uczniowski

  Wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego

                                    W pierwszym tygodniu września 2018 r., odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego.

Uczniowie z poszczególnych klas głosowali na kandydatów, którzy reprezentować ich będą na forum całej społeczności szkolnej.

W trakcie wyborów, podzielono kandydatów na tzw. Duży Samorząd Uczniowski mieszczący się w budynku szkolnym w Chwaliszewie oraz Mały Samorząd Uczniowski mieszczący się w budynku szkolnym w Dobieszewie. Podział ten niewątpliwie umożliwi właściwą działalność statutową, gwarantując wszystkim uczniom czynne uczestniczenie w życiu szkoły.

Kandydaci z największą ilością głosów, którzy weszli w skład Samorządu Uczniowskiego, wybrali w tajnym głosowaniu także swoich opiekunów.

 Duży Samorząd Uczniowski:

- Hubert Antczak - klasa III gimnazjum - Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego

· Julia Będzitko – klasa III gimnazjum - Zastępca przewodniczącego

Członkowie Samorządu Uczniowskiego:

· Michalina Książkiewicz – klasa VIII

· Marta Mizdalska – klasa VII

· Marcelina Woźniak – klasa VI

· Dominik Bankiert – klasa V

- Wiktoria Heymann - klasa IV

Opiekun: p. Hanna Paszkiewicz

 Mały Samorząd Uczniowski:

· Maja Trojanowska – klasa I

· Nikola Kasperska  - klasa II

· Lena Wróblewska – klasa III

Opiekun: p. Mirosława Ziółkowska

Nowej Radzie serdecznie pogratulował p. dyrektor,

życząc wielu pomysłów, zapału i energii w pracy, w roku szkolnym 2018-2019.


Gratulujemy!!!