Samorząd Uczniowski

„Wielkie  sprawy w małych rękach”

Samorząd Uczniowski w Szkole Podstawowej im. bł. Marii Karłowskiej

w Dobieszewie 2022-2023

„ …Organizacja samorządności w szkole polega na tym, by oddać w ręce uczniów ich sprawy tak, by realizując własne cele, stawali się partnerami nauczycieli w realizacji celów, które stawia im szkoła…”

Jednym z zadań nauczycieli w ich pracy wychowawczej jest uczenie dzieci szacunku dla dobra wspólnego i przygotowanie do życia w społeczności lokalnej i w państwie. Właściwą formą realizacji tego działania w procesie wychowania i uspołeczniania jest działalność Samorządu Uczniowskiego.

Często dla młodych ludzi jest to pierwsza okazja, by wypowiedzieć się w ważnej dla nich sprawie. Organizując wybory do Samorządu Szkolnego pokazujemy uczniom i uczennicom, że ich głos ma znaczenie i zachęcamy ich w ten sposób do wyrażania własnego zdania. Aktywny udział w wyborach do samorządu uczniowskiego to świetna lekcja demokracji.

Oto SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO w bieżącym roku szkolnym:

Przewodnicząca: Nadia Hudzińska
Z-ca przewodniczącego: Maja Piechocka
Sekretarz: Wiktoria Heymann
Skarbnik: Oliwier Górny

Opiekun: p. mgr Alina Dulka


Nowo wybranym władzom Samorządu Uczniowskiego gratulujemy oraz życzymy owocnej pracy na rzecz szkoły

oraz społeczności uczniowskiej w roku szkolnym 2022/2023