Podziękowanie za udział w akcji pn. SZKOŁA DO HYMNU