Aktualności

2020-04-08

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna realizując działania dotyczące współpracy pomiędzy biznesem a szkołami, przygotowała krótki przewodnik przedstawiający możliwości wyboru dalszej ścieżki kształcenia dla uczniów klas 8 szkoły podstawowej.

Czytaj dalej
2020-03-27

MEN i CKE poinformowało o możliwości przystąpienia do próbnych egzaminów ósmoklasisty online dla wszystkich chętnych uczniów. Większość uczniów naszej szkoły przystąpi do egzaminu online. Jeden z naszych uczniów, ze względu na problemy łącz internetowych, do egzaminu przystąpi w szkole. Komisja nadzorująca egzamin w osobach: p. Ewa Tomaszek i p. Antoni Kalka, przy zachowaniu odpowiednich i wymaganych form bezpieczeństwa związanych z epidemią - będzie czuwała nad jego przebiegiem.

Czytaj dalej
2020-03-22
System Synergia - przewodnik dla Rodziców
Czytaj dalej