Zebranie z Rodzicami

2012-11-22
Odbyło się 21.11.2012 r. w godzinach popołudniowych.
Środa 21 listopada 2012 r. upłynęła w naszej szkole pod hasłem prezentacji, planów i zamierzeń. Spotkanie z rodzicami uczniów klas 0 - VI poprowadziła p. U. Banach, która czuwała nad sprawnym przebiegiem spotkania.

Dyrektor p. A. Kalka powitał bardzo serdecznie zebranych rodziców. Podzielił się z nimi swoimi spostrzeżeniami i przyszłymi planami. Następnie p. H. Grzechnik, pedagog szkolny przeprowadziła pedagogizację na temat „Pochwał i kar stosowanych u dzieci” w formie prezentacji, wykorzystując tablicę interaktywną. Rodzice z ogromnym zainteresowaniem wysłuchali w jaki sposób należy nagradzać i karać własne dzieci. A alfabet dla rodziców wywołał uśmiech zadowolenia.

 

Alfabet Rodzica

—  Akceptuj swoje dziecko.

—  Bądź dla niego oparciem.

—  Chwal je za każdy wysiłek.

—  Dotrzymuj przyrzeczeń.

—  Egzekwuj prawa i obowiązki.

—  Formułuj precyzyjne wymagania.

—  Gospodaruj efektywnie jego czasem.

—  Hamuj dyskretnie niewłaściwe jego zapędy.

—  Interesuj się jego osobą.

—  Jednocz jego rozum, ducha i ciało.

—  Kieruj wszechstronnie jego rozwojem.

—  Licz się z jego zdaniem.

—  Łagodź stresy, cierpienia.

 

 

Koordynator Rady Rodziców p. M. Ziółkowska przedstawiła plan Rady Rodziców oraz ich najbliższe zamierzenia. Pani M. Ornowska opiekun Samorządu Uczniowskiego mówiła o inicjatywach swoich uczniów i ich pracy na rzecz szkoły. Na koniec p. A. Dulka przypomniała, że podstawą sukcesu jest współdziałanie nauczycieli z rodzicami i uczniami. A nadrzędnym celem tej współpracy jest dobro dziecka stąd propozycja i zaproszenie rodziców na lekcje otwarte, które odbędą się w klasie „0”, w klasie I i klasie VI. Poinformowała również o planowanym wyjeździe w dniu 10 grudnia 2012r. Do Teatru Baj Pomorski do Torunia na spektakl pt. „Czerwony kapturek” dla kl. 0-VI.

 

Po spotkaniu ogólnym odbyło się spotkanie rodziców z wychowawcami.


galeria zdjęć


Powrót do listy aktualności