Żyj tak, jakbyś miał umrzeć jutro. Ucz się tak, jakbyś miał żyć wiecznie

                                                                                                                                            Gandhi Mahatma

" /> TEST UMIEJĘTNOŚCI TRZECIOKLASISTY
 

TEST UMIEJĘTNOŚCI TRZECIOKLASISTY

2021-04-30

Żyj tak, jakbyś miał umrzeć jutro. Ucz się tak, jakbyś miał żyć wiecznie

                                                                                                                                            Gandhi Mahatma

W dniach 5 i 6 maja 2021 r. uczniowie klasy trzeciej przystąpią do pierwszego ważnego sprawdzianu - Testu Umiejętności Trzecioklasisty, którego organizatorem jest Wydawnictwo Nowa Era.

Test umiejętności trzecioklasisty został przygotowany w celu określenia stopnia opanowania przez uczniów kluczowych umiejętności w zakresie edukacji polonistycznej i w zakresie edukacji matematycznej na koniec I etapu edukacyjnego.


https://zamowienie-diagnoza.nowaera.pl/

Test rozpocznie się o godz. 9.00. Będzie składał się z języka polskiego i matematyki.

J. polski, 05.05.2021 r. (środa)

Arkusz zadań zawiera 11 zadań, w tym 7 zadań zamkniętych i 4 zadania otwarte. Łączna liczba punktów za rozwiązanie zadań: 20. Czas pracy z arkuszem zadań - 60 minut (w przypadku uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się może być wydłużony nie więcej niż o 30 minut).

Matematyka, 06.05.2021 r. (czwartek)

Arkusz zadań zawiera 13 zadań, w tym 7 zadań zamkniętych i 6 zadań otwartych. Łączna liczba punktów za rozwiązanie zadań: 20. Czas pracy z arkuszem zadań – 60 minut (w przypadku uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się może być wydłużony nie więcej niż o 30 minut).

·       Udostępnienie poszczególnych schematów oceniania i wprowadzanie wyników –w dniu egzaminu od godz. 11.00.

·       Wprowadzanie wyników do 23.05.2021 r.

·       Pobieranie raportów z wynikami ogólnopolskimi od 07.06.2021 r.

Naszym Trzecioklasistom Życzymy POWODZENIA!!!

Powrót do listy aktualności