Prawdziwe znaczenie komputera ujawni się wówczas, gdy stanie się on kontrolowanym przez ucznia narzędziem wspomagającym naukę

Pat Nolan

" /> Powiatowy konkurs plastyczny dla dzieci z klas I-III
 

Powiatowy konkurs plastyczny dla dzieci z klas I-III

2021-05-30

Prawdziwe znaczenie komputera ujawni się wówczas, gdy stanie się on kontrolowanym przez ucznia narzędziem wspomagającym naukę

Pat Nolan

Komenda Powiatowa Policji w Nakle nad Notecią zaprasza uczniów kl. I-III szkół podstawowych do udziału w konkursie plastycznym pt.: „Odchodzę od komputera i za bezpieczną zabawę się zabieram”.

Celem konkursu jest popularyzacja treści prozdrowotnych, rozwijanie postawy odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych, uświadomienie zagrożeń wynikających z zabaw w niewłaściwym miejscu, uświadomienie zagrożeń wynikających z zabaw podczas nieobecności rodziców, kształtowanie umiejętności bezpiecznego korzystania z Internetu, utrwalanie właściwych postaw wobec osób nieznanych, oraz zainspirowanie uczestników do poszukiwań treści prozdrowotnych.

Prace plastyczne należy wykonać:

·       na papierze formatu A4 lub A3  techniką dowolną,

·       mogą być wykonane m.in. w formie plakatów, komiksów, techniką wydzieranek lub kolaży,

·        nie należy rolować i oprawiać prac,

·       organizatorzy nie odsyłają prac i stają się one ich własnością.

Do każdej pracy wymagane jest:

·       załączenie zgłoszenia uczestnictwa w konkursie,

·       oświadczeniem opiekunów prawnych dzieci na wzięcie udziału w konkursie,

·       zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Uczestnik w przypadku otrzymania nagrody w wymienionym konkursie, wyraża zgodę na umieszczenie danych osobowych w zakresie:

imienia i nazwiska w mediach, m.in. na stronach internetowych i w prasie lokalnej.

Uczestnik może zgłosić na konkurs 1 pracę.

W konkursie mogą brać udział tylko te prace, które nie były jeszcze nigdzie publikowane, ani nie brały udziału w innym konkursie.

Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac, które nie spełniają wymienionych powyżej wymogów.

Zasady oceny prac:

·       zastosowanie się do wytycznych niniejszego regulaminu,

·       zgodność z zakresem tematycznym konkursu,

·       pomysłowość i oryginalność prac,

·       estetyka wykonania prac,

·       czytelność przekazu.

Pisemne zgłoszenie uczestnictwa wraz z wykonaną pracą i stosownymi oświadczeniami należy nadesłać lub dostarczyć do dnia 14 czerwca 2021 r. na adres:

Komenda Powiatowa Policji w Nakle nad Notecią, ul. Pocztowa 11, 89-100 Nakło nad Notecią

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 16 czerwca 2021 r. za pośrednictwem strony internetowej Komendy Powiatowej Policji w Nakle nad Notecią.

W zależności od sytuacji związanej z koronawirusem nagrody zostaną przesłane lub wręczone w terminie ustalonym telefonicznie z opiekunami uczestników konkursu.

 Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

Powrót do listy aktualności