Pierwszaki ze Szkoły Podstawowej im. bł. Marii Karłowskiej są już pełnoprawnymi uczniami