Wszystko, czego się dotąd nauczyłeś, zatraci sens, jeśli nie potrafisz znaleźć zastosowania dla tej wiedzy
Paulo Coelho
" /> Egzamin ósmoklasisty już za nami
 

Egzamin ósmoklasisty już za nami

2021-05-29
Wszystko, czego się dotąd nauczyłeś, zatraci sens, jeśli nie potrafisz znaleźć zastosowania dla tej wiedzy
Paulo Coelho

W dniach 25-27 maja 2021 r. uczniowie klasy VIII przystąpili do Egzaminu Ósmoklasisty. W tym roku szkolnym egzamin był  przeprowadzony na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres podstawy programowej.

Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy, co oznacza, że każdy uczeń klasy VIII musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę.

Ma formę pisemną i składa się z trzech przedmiotów:

·       języka polskiego

·       matematyki

·       języka obcego nowożytnego

Do egzaminu ósmoklasisty przystąpiło 16 uczniów naszej szkoły.

We wtorek uczniowie rozwiązywali test z języka polskiego, w środę zmierzyli się z matematyką, a w czwartek z językiem angielskim.

Nad przebiegiem egzaminu  czuwały powołane komisje egzaminacyjne.

Egzamin odbył się zgodnie z procedurami i zachowaniem reżimu sanitarnego. Wszyscy uczniowie stanęli na wysokości zadania.

Od 2022 r. ósmoklasista przystępuje do egzaminu z czterech przedmiotów obowiązkowych, tj. języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego oraz jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia.

Wyniki egzaminów w terminie podstawowym uczniowie poznają 2 lipca 2021 r.

Życzymy wszystkim Uczniom wysokich wyników z egzaminu ósmoklasisty!!!

galeria zdjęć

Powrót do listy aktualności