Rodzice czynnie uczestniczą w procesie dydaktyczno-wychowawczym.
" /> Edukacyjne Dni Otwarte
 

Edukacyjne Dni Otwarte

2013-03-04
Rodzice czynnie uczestniczą w procesie dydaktyczno-wychowawczym.

Zbliża się termin sprawdzianu szóstoklasisty, który w tym roku odbędzie się 4 kwietnia, najwyższa więc pora, żeby się do niego przygotować. Dziecko zda test lepiej, jeżeli rodzice będą je wspierać w przygotowaniach. Stąd pomysł dyr. szkoły na wspólne zajęcia tzw. Lekcji otwartych dla rodziców i nauczycieli. Lekcje otwarte są cennym doświadczeniem zarówno dla nauczyciela prowadzącego, jak i dla obserwujących.

Poprzez takie zajęcia nauczyciele doskonalą swój warsztat pracy, pokazują jak można zrealizować dany temat, zademonstrować, podzielić się pomysłami i swoją pracą. Uczestnicząc w takich zajęciach, podpatrujemy innych jak pracują, wyciągamy dla siebie wnioski do dalszej pracy.

Dla uczniów natomiast, zajęcia otwarte są okazją do pokazania siebie, swoich zdolności przed innymi. Z kolei dla rodziców lekcje otwarte są okazją do poznania form pracy na zajęciach i rozwoju umiejętności nabywanych przez dzieci. To jedna z najlepszych okazji, umożliwiająca rodzicom bezpośredniego obserwowania swojego dziecka w czasie lekcji w gronie rówieśników, ukazanie jego umiejętności i zasobu wiadomości oraz zasygnalizowanie indywidualnych problemów z tym związanych.

W dniu 04.03.2013r. odbyły się pierwsze takie zajęcia. Na lekcję przy udziale uczniów kl.VI zostali zaproszeni: dyr. szkoły, rodzice uczniów kl. VI oraz nauczyciele: p.Urszula Banach, p.Elżbieta Nowak, p.Hanna Grzechnik oraz p.Dorota Łyduch- Lisiecka. Zajęcia przeprowadziła p.Alina Dulka. Temat zajęć: Jak lepiej przygotować do sprawdzianu szóstoklasisty? Zajęcia odbyły się w bardzo miłej atmosferze. W opinii uczestników były przeprowadzone rzetelnie i fachowo.

Nauczyciel prowadzący stwierdził, iż  miło było podzielić się swoim doświadczeniem w realizacji procesu dydaktycznego. Dzięki takiej współpracy, można ciągle wzbogacać i doskonalić własny warsztat pracy, co niewątpliwie ma wpływ na lepszą jakość pracy szkoły.

Kolejne takie zajęcia odbędą się również w najbliższym czasie, zgodnie ze szkolnym planem nadzoru pedagogicznego.

galeria zdjęć


Powrót do listy aktualności