Dokumenty szkolne

Statut Szkoły
SP DobieszewoProgram wychowawczo-profilaktyczny
SP Dobieszewo
Regulamin monitoringu wizyjnego
SP DobieszewoWewnątrzszkolne Zasady Oceniania
SP DobieszewoRegulamin Rady Pedagogicznej
SP DobieszewoWewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego
SP Dobieszewo