Bezpieczne zachowania wśród dzieci i młodzieży

2021-11-17

Spotkanie profilaktyczne


  Dnia 15. listopada w Szkole Podstawowej w Dobieszewie – budynek Chwaliszewo odbyło się profilaktyczne spotkanie uczniów klas 4-8
z mł. asp. Zofią Wrzeszcz
.

Pani aspirant omówiła zagadnienia związane z: cyberprzemocą, hejtem, uszkodzeniem mienia, naruszeniem nietykalności oraz
z odpowiedzialnością karną nieletnich
.

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne oraz uczniowie serdecznie dziękują za owocną współpracę na rzecz promowania bezpiecznych zachowań wśród dzieci i młodzieży.

Tekst, zdjęcia: I.B-B
zdjęcia: http://www.spdobieszewo.pl/galeria-zdjec,680.html

Powrót do listy aktualności