Aktualności

2021-03-09

Żyć to znaczy mieć przyszłość, która zamienia się w teraźniejszość

Stanisław Lem

Czytaj dalej
2021-03-07

Przyjaciele są jak ciche anioły, które podnoszą nas, kiedy nasze skrzydła zapominają jak latać...

Antoine de Saint-Exupéry

Czytaj dalej
2021-02-27

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłasza XI edycję Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci: Bezpiecznie na wsi mamy. Od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy.

Czytaj dalej
2021-02-16

Serce jest bogactwem, które się nie sprzedaje ani nie kupuje, ale które się ofiarowuje

Gustave Flaubert

Czytaj dalej
2021-02-02

Dobroć serca jest tym, czym ciepło słońca: ona daje życie

Henryk Sienkiewicz

Czytaj dalej