Aktualności

2020-05-28

Z początkiem kolejnego tygodnia - uczniowie klas IV-VIII - mają możliwość dobrowolnego korzystania z konsultacji ze wszystkich przedmiotów nauczania na terenie szkoły.

Czytaj dalej
2020-05-23
Od najbliższego poniedziałku odbywać się będą Konsultacje z nauczycielami.
Czytaj dalej
2020-05-17

Zgodnie z wytycznymi MEN oraz organu prowadzącego szkołę, od poniedziałku dnia 18 maja 2020 r., stopniowo wznawiana zostaje praca także naszej szkoły.

Czytaj dalej
2020-04-08

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna realizując działania dotyczące współpracy pomiędzy biznesem a szkołami, przygotowała krótki przewodnik przedstawiający możliwości wyboru dalszej ścieżki kształcenia dla uczniów klas 8 szkoły podstawowej.

Czytaj dalej
2020-03-27

MEN i CKE poinformowało o możliwości przystąpienia do próbnych egzaminów ósmoklasisty online dla wszystkich chętnych uczniów. Większość uczniów naszej szkoły przystąpi do egzaminu online. Jeden z naszych uczniów, ze względu na problemy łącz internetowych, do egzaminu przystąpi w szkole. Komisja nadzorująca egzamin w osobach: p. Ewa Tomaszek i p. Antoni Kalka, przy zachowaniu odpowiednich i wymaganych form bezpieczeństwa związanych z epidemią - będzie czuwała nad jego przebiegiem.

Czytaj dalej