Informujemy, że od września rozpoczyna się rekrutacja uczniów i nauczycieli do projektu „Wyższa klasa! Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów z terenu ORSG Powiatu Nakielskiego”. Rozpoczęcie I naboru przewidziane jest na 10.09.2018 r., a jego zakończenie na 24.09.2018 r.  " /> Wyższa klasa
 

Wyższa klasa

2018-09-03
Informujemy, że od września rozpoczyna się rekrutacja uczniów i nauczycieli do projektu „Wyższa klasa! Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów z terenu ORSG Powiatu Nakielskiego”. Rozpoczęcie I naboru przewidziane jest na 10.09.2018 r., a jego zakończenie na 24.09.2018 r. 

Informujemy, że od września rozpoczyna się rekrutacja uczniów i nauczycieli do projektu Wyższa klasa! Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów z terenu ORSG Powiatu Nakielskiego”. Rozpoczęcie I naboru przewidziane jest na 10.09.2018 r., a jego zakończenie na 24.09.2018 r. Szczegółowe informacje o projekcie znajdują się TUTAJ.

Rekrutacja uczestników do projektu prowadzona będzie na terenie szkół objętych projektem. Zgłoszenie do projektu należy dokonać wypełniając formularz zgłoszeniowy dostępny w formie papierowej w sekretariatach szkół objętych projektem oraz w biurze projektu (Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy) i w biurach u parterów projektu lub w formie elektronicznej do pobrania ze stron internetowych szkół, lidera i odpowiednich dla danej szkoły partnerów (Powiat Nakielski, Gmina Sadki, Gmina Kcynia, Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Anieliny i Łodzia „Żakus").

Regulamin oraz formularze zgłoszeniowe do pobrania TUTAJ.

Wypełnione formularze zgłoszeniowe należy składać w formie papierowej w sekretariacie szkoły, biurze projektu czy biurze partnera lub elektronicznej w formie skanu (adres mailowy szkół objętych projektem, partnerów, lub biura projektu):


Biuro projektu mieści się w siedzibie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego – Oddział w Bydgoszczy:

ul. Długa 34, 85-034 Bydgoszcz

tel. 52 322 90 67

mail: biuro@pte.bydgoszcz.pl, www.pte.bydgoszcz.pl

otwarte w godzinach: 8:00-16:00

Partnerzy projektu (adres biura):

Gmina Kcynia

ul. Rynek 23, 89-240 Kcynia

tel. 52 589 37 30

mail: urzad@kcynia.pl, www.kcynia.pl

otwarte w godzinach: 07:00-15:00, 07:00-16:00 (wtorki), 07:00-14:00 (piątki)


Szkoła Podstawowa im. bł. Marii Karłowskiej w Dobieszewie

Nasza szkoła bierze udział w Projekcie „Wyższa klasa! Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów z terenu ORSG Powiatu Nakielskiego”, który jest dofinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy w partnerstwie z Powiatem Nakielskim, Gminą Sadki, Gminą Kcynia i Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Wsi Anieliny i Łodzia „Żakus” w okresie od 01.07.2018 r. do 31.05.2020 r.

 

Od września rusza rekrutacja dla uczniów. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie lidera projektu – PTE. Regulamin oraz formularze zgłoszeniowe do pobrania TUTAJ.

 

W ramach projektu środki unijne zostaną wykorzystane na działalność wychowawczo-dydaktyczną. Wsparciem zostanie objętych 20 uczniów.

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze na najwyższym poziomie

Projekt Wyższa klasa! skupia się na rozwijaniu tzw. kompetencji kluczowych uczniów, czyli m. in. z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych. Podopieczni naszej szkoły ze szczególnymi potrzebami oraz trudnościami edukacyjnymi otrzymają wsparcie w postaci zajęć dydaktyczno-wyrównawczych właśnie z matematyki.

Wartość projektu: 1 377 870,00 PLN, w tym wkład Funduszy Europejskich 1 308 976,50 PLN


Powrót do listy aktualności