W tym roku szkolnym po raz kolejny w naszej szkole gościliśmy Pana Policjanta – młodszego aspiranta Bartosza Królczyka, przedstawiciela  Komisariatu Policji w Kcyni.

" /> Wizyta Policjanta w naszej szkole
 

Wizyta Policjanta w naszej szkole

2018-10-04

W tym roku szkolnym po raz kolejny w naszej szkole gościliśmy Pana Policjanta – młodszego aspiranta Bartosza Królczyka, przedstawiciela  Komisariatu Policji w Kcyni.

Tematem spotkania było utrwalenie zasad ruchu drogowego oraz przypomnienie zagadnień dotyczących bezpieczeństwa uczniów w szkole oraz dzieci w domu.

Spotkania zostały podzielone na dwa bloki: dla klas młodszych oraz starszych.

W pierwszym spotkaniu w Chwaliszewie uczestniczyli uczniowie klas IV-VIII oraz III Gimnazjum.  Tematem pogadanki była odpowiedzialność prawna nieletnich, agresja i przemoc wobec rówieśników i pracowników szkoły oraz zasady zachowania się obowiązujące w  szkole i poza nią.

Pan Bartosz Królczyk poruszył także temat tzw. cyberprzemocy i skutków, jakie może nieść za sobą niewłaściwe korzystanie z Internetu. Na spotkaniu uczniowie dowiedzieli się, jakie mają prawa i obowiązki w świetle prawa, kto i kiedy ponosi odpowiedzialność prawną oraz jakie postawy powinni przyjmować uczniowie, gdy są namawiani do czynu zabronionego przez prawo.

Prowadzący pogadankę uświadomił uczniom, że mają prawo czuć się bezpiecznie w domu, w szkole i na ulicy. Na co dzień mogą liczyć na pomoc ludzi i organizacji, które są do tego powołane.

Drugie spotkanie przeznaczone było dla uczniów klas O-III. Odbyło się w Dobieszewie. Najmłodsze dzieci miały okazję porozmawiać z Policjantem o zachowaniu bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły, o bezpiecznym przechodzeniu przez ulicę, prawidłowym zachowaniu się na przejściach dla pieszych oraz bezpiecznym zachowaniu się w oczekiwaniu na autobus szkolny, jak również o ostrożności podczas wsiadania i wysiadania z autobusu.

Nasz Gość zwrócił uwagę na niebezpieczeństwa, jakie mogą czyhać na dziecko na drodze,  omówił sposoby unikania lub pokonywania ich. Ponadto podkreślił, jak ważną rolę pełnią elementy odblaskowe.

Dzieci odpowiadały na zadawane pytania, wykazały się wiedzą z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podawały liczne przykłady niewłaściwego zachowania się.

Poruszane tematy cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród uczniów, o czym świadczyły liczne pytania kierowane do Policjanta.

Przeprowadzone zajęcia przez specjalistę w dużym stopniu przyczyniły się do wzrostu świadomości zachowań ryzykownych i bezpiecznych wśród uczniów oraz, mamy nadzieję, że pozytywnie wpłynie na ich zachowanie w szkole i poza nią.

Zajęcia z przedstawicielem Policji są jednymi z wielu działań, realizowanych w ramach programu wychowawczo-profilaktycznego naszej szkoły.

                                                                                                                                                 galeria zdjęć
Powrót do listy aktualności