V edycja Międzyszkolnego konkursu bł. Maria Karłowska-Ze źródeł Karłowa

2022-06-21

V edycja Międzyszkolnego konkursu bł. Maria Karłowska-Ze źródeł Karłowa


Pokładaj zawsze nadzieję w Bogu, który chce ci pomóc, bo jest dobry; i umie, bo jest mądry; i może, bo jest wszechmocny.

Bł. Maria Karłowska


Po dwuletniej przerwie wymuszonej covidowymi obostrzeniami wróciliśmy do tradycji szkolnych. Jedną z najważniejszych
jest organizacja konkursu wiedzy o Patronce naszej szkoły błogosławionej Matki Mari Karłowskiej, którego inicjatorem
jest dyrektor szkoły.

Celem konkursu jest integracja różnych środowisk szkolnych; wzbogacanie i popularyzowanie wiedzy o życiu i działalności
bł. M. Karłowskiej;
pobudzanie wrażliwości dzieci na krzywdę drugiego człowieka; rozwijanie twórczej aktywności uczniów
oraz kształtowanie umiejętności współzawodnictwa.

We wtorek, 14 czerwca 2022 r. w Szkole Podstawowej im. bł. Marii Karłowskiej w Dobieszewie odbyła się
V edycja Międzyszkolnego konkursu bł. Maria Karłowska-Ze źródeł Karłowa.

W tym roku, pomimo tak długiej przerwy, na zaproszenie organizatorów konkursu odpowiedziało aż pięć szkół:

 • Szkoła Podstawowa im. Orła Białego z Palmierowa

 • Szkoła Podstawowa z Mycielewa

 • Szkoła Podstawowa im. Miłośników Przyrody z Laskownicy

 • Szkoła Podstawowa im. dyr. Norberta Przybylskiego ze Smogulca

 • Zespół Szkół im. Janusza Korczaka z Kcyni

 • oraz nasi uczniowie - Szkoły Podstawowej im. bł. Marii Karłowskiej w Dobieszewie

Do konkursu przystąpiło w sumie 17 uczestników.

Konkurs rozpoczął się o godz. 10.30. Wszystkich obecnych serdecznie powitał dyrektor szkoły. W swoim powitaniu nawiązał
do 8 czerwca 2004 r., kiedy to ustanowiono bł. Marię Karłowską patronką szkoły.

Powagi i uroczystego charakteru temu konkursowi dodała modlitwa w intencji uczestników konkursu odmówiona przez Siostrę Magdalenę ze Zgromadzenia Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej, dyrektora Przedszkola i Domu Samotnej Matki
w Żołędowie
, która z tej okazji zaszczyciła nas swoją obecnością.

Po wspólnej modlitwie w kaplicy udaliśmy się na salę gimnastyczną, aby przystąpić do testu z wiedzy o życiu i działalności bł. Marii Karłowskiej. Konkurs miał charakter indywidualny oraz zespołowy.

Do pracy w komisji konkursowej organizatorzy zaprosili przybyłych opiekunów uczniów, p. Krystynę Janowiak,
p. Ewę Mochocką,
oraz p. Kamilę Marosz, co dało pełną transparentność wyników, a jasno sprecyzowane zasady pozwoliły
na obiektywne  i sprawiedliwe wyłonienie zwycięzców.

Indywidualni laureaci konkursu:

 • I miejsce- Marika Nowak SP Laskownica

 • II miejsce- Marcelina Lewandowska, SP Laskownica

 • III miejsce- Nadia Hudzińska, SP Dobieszewo

 • IV miejsce – Julia Kowalska, SP Palmierowo

 • V miejsce – Alicja Sobańska, SP Smogulec

Wyróżnienie:

 • Krystian Hausz, ZSS Kcynia

 • Paweł Kaźmierczak, ZSS Kcynia

Zespołowi laureaci konkursu:

 • I miejsce- Szkoła Podstawowa im. Miłośników Przyrody z Laskownicy

 • II miejsce- Szkoła Podstawowa im. bł. Marii Karłowskiej z  Dobieszewa

 • III miejsce- Szkoła Podstawowa z Palmierowa

Pozostali uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody pocieszenia.

Gratulujemy zwycięzcom i bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom, którzy z wielkim zapałem stanęli w szranki zmagań z pytaniami konkursowymi. Opiekunom zaś życzymy w dalszej pracy zawodowej tak zdolnych uczniów, jak ci którzy brali udział
w konkursie i zaprezentowali bardzo wysoki poziom wiedzy.

Naszej wspaniałej Radzie Rodziców oraz władzom samorządowym dziękujemy za okazane wsparcie i ogromne zaangażowanie finansowe, bez którego nie można byłoby ufundować tak cennych nagród. Jest to dla nas dowodem, że poczynania organizatorów są ważnym elementem nauczania i wychowania.

Na słowa uznania zasługuje również perfekcyjne przygotowanie organizacyjne przedsięwzięcia, do którego przyczynili
się organizatorzy w osobach: p .
Mariola Ornowska oraz p. Ewa Tomaszek.

Na wszystkich uczestników konkursu czekał słodki poczęstunek oraz napoje.

Serdecznie dziękujemy zaproszonym gościom oraz wszystkim uczniom i opiekunom za tak liczny udział w konkursie. Zapraszamy inne Szkoły w przyszłym roku.

DO ZOBACZENIA ZA ROK!

Tekst:p. M. Ornowska
zdjęcia: B. Łyszczarz   http://www.spdobieszewo.pl/galeria-zdjec,711.htmlPowrót do listy aktualności