W poniedziałek 2 września 2019 roku po dwumiesięcznej, wakacyjnej przerwie przyszedł czas na rozpoczęcie nauki w szkole.. Uczniowie pożegnali wakacje, a przywitali Nowy Rok Szkolny 2019-2020. " /> Uroczysta Inauguracja Nowego Roku Szkolnego 2019-2020
 

Uroczysta Inauguracja Nowego Roku Szkolnego 2019-2020

2019-09-06
W poniedziałek 2 września 2019 roku po dwumiesięcznej, wakacyjnej przerwie przyszedł czas na rozpoczęcie nauki w szkole.. Uczniowie pożegnali wakacje, a przywitali Nowy Rok Szkolny 2019-2020.

Tradycyjnie pierwsze powakacyjne spotkanie ze szkołą rozpoczęło się o godzinie 8.00 w sali gimnastycznej w Chwaliszewie, gdzie zgromadzili się uczniowie, rodzice, nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością  Burmistrz Kcyni Pan Marek Szaruga, przewodniczący Rady Rodziców Pan Artur Woźniak oraz Sołtys Słupowej Pan Jacek Strychalski.

Wprowadzeniem Pocztu Sztandarowego i odśpiewaniem hymnu państwowego rozpoczęła się inauguracja Nowego Roku Szkolnego. Uczennice: Nadia Hudzińska, Zuzanna Woźniak, Jagoda Trojanowska, Marcelina Woźniak, Amelia Nowak i Katarzyna Jeżuchowska, przygotowane pod kierunkiem pani Iwony Boncel-Bączkowskiej, w krótkim występie artystycznym przypominały, że okres beztroskiej wakacyjnej zabawy dobiegł końca i że przez najbliższe dziesięć miesięcy wszystkich czekać będzie okres wytężonej nauki, po której znów... Będą Wakacje!!!

Następnie głos zabrał dyrektor szkoły Antoni Kalka, który powitał serdecznie całą społeczność szkolną  oraz przybyłych gości. W swoim wystąpieniu m.in. mówił:

Rozpoczynamy dziś Nowy Rok Szkolny. Odsłaniamy nową, niezapisaną jeszcze kartę historii tego miejsca. Zapiszmy ją mądrze i odpowiedzialnie, nie tracąc poczucia sensu bycia tutaj razem. Być razem – to znaczy wiedzieć, kim jesteśmy, skąd pochodzimy, jakie wartości nas łączą, jakiego dziedzictwa jesteśmy spadkobiercami, do czego zmierzamy i jaki przyświeca nam cel….” Nawiązał również do 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej mówiąc  „…. 1 września to data ważna nie tylko z racji rozpoczęcia roku szkolnego, ale również data wybuchu II wojny światowej.  80 lat temu Wasi rówieśnicy nie mogli tego dnia normalnie rozpocząć nauki. Dzięki bohaterskiej postawie naszych - pradziadków, dziadków oraz ojców - żyjemy dziś w wolnej i niepodległej Ojczyźnie. Nie zapominajmy o tym!”

W szczególny sposób, zwrócił się do uczniów: „Wszystkich uczniów witam po zasłużonym odpoczynku i zapraszam na drogę ku mądrości..

         „Chciałbym, aby priorytetowymi zadaniami dla Was było osiągnięcie jak najwyższych wyników w nauce zarówno z poszczególnych przedmiotów jak i osiąganie sukcesów w konkursach, godne reprezentowanie naszej szkoły w każdym miejscu i sytuacji oraz rozwijanie zainteresowań i zdolności, które przecież każdy posiada.”

Po wystąpieniu dyrektora, głos zabrał Burmistrz Kcyni Pan Marek Szaruga, który skierował wiele ciepłych, serdecznych i życzliwych słów do Wszystkich Uczniów, a w szczególności do tych najmłodszych, którzy dopiero, co rozpoczęli naukę w Naszej Szkole. Życzył Wszystkim wielu sukcesów, a pracownikom szkoły owocnej współpracy.

Podczas wystąpienia, Burmistrz Kcyni nawiązał do czasów jak powstawało już nieistniejące od 1 września br. gimnazjum. Wspominał o jego początkach i tworzeniu go w zwarty system szkolnictwa gminnego, którego był współautorem. Od tamtego momentu minęło równe dwadzieścia lat. Przybywając do Chwaliszewa w tym uroczystym dniu wspomniał, iż zostawił tu cząstkę swoich najlepszych lat zawodowego życia.

Następnie dyrektor wręczył listy gratulacyjne nauczycielkom obchodzącym Jubileusz pracy zawodowej, Pani Ewie Tomaszek z okazji Jubileuszu 35 lecia pracy oraz Pani Iwonie Boncel-Bączkowskiej z okazji Jubileuszu 20 lecia pracy. Życzył nieustającej satysfakcji z zawodowych dokonań, sukcesów w dalszej pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz pomyślności w życiu osobistym i rodzinnym.

Złożył również podziękowanie Pani Ewelinie Cieżak-Iwińskiej za pełnienie funkcji wicedyrektora szkoły w latach 2017-2019.

W trakcie uroczystości odbyło się również rozstrzygnięcie konkursu „Segregacja to się opłaca”, którego koordynatorem była Pani Alina Dulka. Wyróżnienie otrzymali uczniowie: Gracjan Woźniak, Martyna Stanisławczyk, Zuzanna Woźniak, Jakub Będzitko, Karol Goliński, Martyna Sypniewska, Wiktor Strychalski i Jakub Pioterek.

Na zakończenie został odczytany list gratulacyjny od Pracowników szkoły, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego z tytułu powierzenia funkcji dyrektora Antoniemu Kalka na kolejną kadencję. Dyrektor został obdarowany przepięknym bukietem kwiatów.

Uroczystość zakończyła się odśpiewaniem Hymnu Szkoły przy akompaniamencie Marceliny Woźniak.

Po części oficjalnej, uczniowie udali się na spotkania z wychowawcami klas.    
Powrót do listy aktualności