System Synergia - przewodnik dla Rodziców " /> Rodzice. Uczniowie. Instrukcja logowania. Librus
 

Rodzice. Uczniowie. Instrukcja logowania. Librus

2020-03-22
System Synergia - przewodnik dla Rodziców

Instrukcja logowania do systemu Synergia dla rodziców i uczniów

·       Wpisujemy w przeglądarkę internetową adres rodzina.librus.pl

·       Wybieramy fioletowy przycisk LIBRUS Synergia i klikamy Zaloguj

·       Logujemy się danymi otrzymanymi od wychowawców klas (konto Synergia) na fioletowym formularzu


 

Powrót do listy aktualności