Szanowni Rodzice! Wspólnie przestrzegajmy "Procedur Funkcjonowania Szkoły” w czasie pandemii

" /> Regulamin Funkcjonowania Szkoły w czasie pandemii
 

Regulamin Funkcjonowania Szkoły w czasie pandemii

2020-08-30

Szanowni Rodzice! Wspólnie przestrzegajmy "Procedur Funkcjonowania Szkoły” w czasie pandemii

1.     Nasza szkoła posiada opracowane wewnątrzszkolne procedury funkcjonowania placówki podczas pandemii.

2.     Zawarte w nim poszczególne procedury są dostosowane do naszej szkoły, uwzględniając jej specyfikę, warunki lokalowe, liczebność uczniów oraz inne ważne elementy właściwe dla naszej placówki.

3.     Procedury szkoły mają na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 i zapewnienie możliwie największego bezpieczeństwa naszym  uczniom i pracownikom szkoły.

4.     Uczniowie, rodzice oraz pracownicy szkoły, są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania Regulaminu.

5.     W Regulaminie zawarte są szczegółowe procedury dot. bezpieczeństwa w czasie pandemii.

Sprawdzaj na bieżąco informacje od dyrektora szkoły lub nauczycieli

1.     W związku z trwającym stanem pandemii i zapewnieniem bezpieczeństwa i komfortu Twojemu dziecku podczas odbywania edukacji w roku szkolnym 2020-2021, sprawdzaj na bieżąco i regularnie:

·       stronę szkolną:  www.spdobieszewo.pl/

·       elektroniczny dziennik swojego dziecka: www.portal.librus.pl/szkola

·       jak również szkolny portal facebook. www.facebook.com/spdobieszewo

2.     Dyrektor oraz nauczyciele/wychowawcy, poprzez stronę szkolną oraz elektroniczny dziennik „Librus” będą przekazywać ważne informacje dotyczące sytuacji w szkole, jak i odnoszące się do Twojego dziecka w kontekście pandemii SARS-CoV-2.

3.     Bądź w stałym kontakcie z wychowawcą.

4.     Pamiętaj, zawsze od razu odbieraj telefon ze szkoły, a jeśli nie możesz, oddzwoń jak najszybciej. Wszystkie zalecenia i wytyczne są powodowane dobrem Twojego dziecka.

Nie posyłaj do szkoły i placówki chorego dziecka

1.     Jeżeli zaobserwujesz u dziecka objawy, które mogą sugerować chorobę zakaźną, m.in.:

·     kaszel

·       temperaturę wskazującą na stan podgorączkowy lub gorączkę

·       bóle mięśni i ogólne zmęczenie

·     utratę węchu o nagłym początku

·       utratę lub zaburzenia smaku o nagłym początku

·       wysypkę

Pozostaw dziecko w domu, obserwuj jego stan zdrowia i skorzystaj z teleporady u lekarza pediatry, u którego leczysz swoje dziecko.

2.     Jeżeli stan dziecka budzi Twój niepokój (występuje duszność, problemy z oddychaniem) nie czekaj, zadzwoń na numer alarmowy 112 lub 999, bądź własnym środkiem transportu zawieź dziecko do szpitala z oddziałem zakaźnym lub oddziałem obserwacyjno-zakaźnym, gdzie lekarze określą dalszy tryb postępowania medycznego.

3.     Pod żadnym pozorem nie korzystaj ze środków komunikacji publicznej czy taksówek – w ten sposób narażasz innych na zakażenie.

Więcej informacji na stronie internetowej:

www.gov.pl/web/koronawirus/podejrzewasz-u-siebie-koronawirusa


Poinformuj szkołę, jeśli domownicy są objęci kwarantanną

Jeżeli Twoje dziecko lub inne osoby razem z nim mieszkające we wspólnym gospodarstwie domowym są objęte kwarantanną, bezzwłocznie poinformuj o tym fakcie dyrektora szkoły, do której uczęszcza Twoje dziecko.

Kwarantanna dotyczy osób, które:

·       przekraczają granicę RP stanowiącą zewnętrzną granicę UE

·       miały kontakt z osobami zakażonymi (lub potencjalnie zakażonymi) koronawirusem

·       mieszkają z osobą, która zostaje skierowana na kwarantannę

Kwarantanna trwa 10 dni. W tym czasie:

·       w żadnym wypadku nie  wolno wychodź z domu

·       spacery z psem, wyjście do sklepu czy do lekarza są zakazane,

·       jeżeli pojawią się objawy choroby (złe samopoczucie, gorączka, kaszel, duszności), należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem telefonicznie lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego szpitala.

·      opuszczenie miejsca kwarantanny jest możliwe jedynie w celu wykonania badań laboratoryjnych lub uzyskania świadczenia zdrowotnego, które nie może być udzielone w miejscu odbywania kwarantanny

Więcej informacji na stronach internetowych:

pacjent.gov.pl/aktualnosci/punkty-pobran

pacjent.gov.pl/aktualnosci/kwarantanna-dozor-epidemiologiczny-co-to-znaczy

www.gov.pl/web/koronawirus/pytania-i-odpowiedzi

Przypomnij dziecku, że zasady bezpieczeństwa obowiązują przed lekcjami, w czasie ich trwania oraz po zajęciach szkolnych

 

Do zakażenia wirusem SARS-CoV-2 możne dojść wszędzie, nie tylko w szkole.  W trakcie podróży  do szkoły, w środkach komunikacji miejskiej czy robiąc zakupy w sklepie. Istotne jest zatem aby przestrzegać zasad higienicznych takich jak częste mycie rąk, zasłanianie ust i nosa oraz zachowanie dystansu społecznego cały czas aby ograniczać rozprzestrzenianie się wirusa.

Sprawdzaj, czy dziecko nie ma zbędnych rzeczy w plecaku

 

1.     Koronawirus SARS-CoV-2 przenosi się przede wszystkim bezpośrednio drogą kropelkową. Zawierające wirusa drobne kropelki powstają  w trakcie kaszlu, kichania, mówienia i mogą być bezpośrednią przyczyną zakażenia.

2.     Możliwa jest także droga pośrednia poprzez skażone wydzieliną oddechową (podczas kichania czy kaszlu) przedmioty i powierzchnie.

3.   Mimo, że wirus nie ma zdolności przetrwania poza organizmem człowieka, zanim ulegnie dezaktywacji może upłynąć nawet kilkanaście godzin, w czasie których może być zakaźny.

4.  Dlatego im mniej rzeczy zbędnych przynoszonych jest z domu do szkoły tym mniejsze ryzyko zakażenia. Mogą być one bowiem pośrednim „transporterem” wirusa. Dlatego też ważne jest aby dzieci nie przynosiły do szkoły zabawek i innych niepotrzebnych w nauce przedmiotów oraz posiadały w miarę możliwości własne przybory szkolne.

Dyrektor SP Dobieszewo
Powrót do listy aktualności