Od 1 kwietnia 2021 r w całym kraju rozpoczyna się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań, który odbywa się raz na 10 lat. W celu popularyzacji NSP, Burmistrz Kcyni ogłasza konkursy tematyczne: plastyczny oraz fotograficzny.

" /> Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Gminne Konkursy Burmistrza
 

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Gminne Konkursy Burmistrza

2021-03-24

Od 1 kwietnia 2021 r w całym kraju rozpoczyna się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań, który odbywa się raz na 10 lat. W celu popularyzacji NSP, Burmistrz Kcyni ogłasza konkursy tematyczne: plastyczny oraz fotograficzny.

Celem konkursów jest rozpowszechnianie informacji dotyczących Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 (w skrócie: NSP), popularyzowanie metody samospisu internetowego w ramach NSP, pobudzanie kreatywności dzieci i młodzieży oraz umożliwienie dzieciom i młodzieży zaprezentowania swojego talentu.

Konkurs plastyczny „Liczymy się dla POLSKI" jest skierowany dla uczniów klas I-VIII z terenu Gminy Kcynia.

Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu pracy plastycznej płaskiej w formacie A4 lub A3 nawiązującej tematycznie do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021. Praca musi być wykonana dowolną płaską techniką plastyczną (np. kredki, ołówek, techniki mieszane).Uczestnicy konkursu mogą zgłaszać wyłącznie prace wykonane osobiście i indywidualnie.

Konkurs podzielony jest na dwie kategorie wiekowe:

·       kategoria I - klasy I-III

·       kategoria II - klasy IV-VIII

Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie bezpośrednio lub drogą listową pracy plastycznej wraz z kartą zgłoszeniową na adres: Urząd Miejski, ul. Rynek 23, 89-240 Kcynia do dnia 30 kwietnia 2021 r.

Uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę. Nadesłane na konkurs prace powinny znajdować się w kopercie z napisem: "Konkurs NSP 2021”.

Ogłoszenie wyników nastąpi poprzez publikację na stronie Organizatora tj. www.kcynia.pl najpóźniej do 30 maja 2021 r.

Pytania dotyczące konkursu można kierować na adres e-mail: promocja@kcynia.pl

Konkurs fotograficzny "Moje miasto. Moja rodzina. Wczoraj i dziś" na kolaż.

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu kolażu składającego się ze zdjęć archiwalnych i współczesnych przedstawiających miasto Kcynia lub własną rodzinę. Poprzez prace należy ukazać jak zmieniło się nasze otoczenie, nasze miasto, nasza wieś, jak zmieniła się na przestrzeni tych lat moja rodzina.

Konkurs skierowany jest do wszystkich osób pasjonujących się fotografią bez ograniczeń wiekowych w dwóch kategoriach:

  • kategoria I - Moje miasto
  • kategoria II - Moja rodzina

Konkurs ograniczony jest terytorialnie, a mianowicie skierowany wyłącznie do mieszkańców Gminy Kcynia.

Uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę wykonaną osobiście i indywidualnie. Technika wykonania w formie cyfrowej (za pomocą programu graficznego, dostępnych aplikacji w telefonie itp.).

Do zobrazowania zmian w przestrzeni publicznej można wykorzystać zasoby Dźwiękowego Archiwum Kcyni.

Praca powinna być zapisana w formacie JPG w takiej rozdzielczości, by gwarantować jej jakościową prezentację np. na stronie internetowej czy w mediach społecznościowych. Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie kolażu wraz kartą zgłoszeniową na adres e-mail: promocja@kcynia.pl w tytule wpisując „Konkurs foto NSP 2021” do dnia 30 kwietnia 2021 r.

Ogłoszenie wyników nastąpi poprzez publikację na stronie Organizatora tj. www.kcynia.pl najpóźniej do 30 maja 2021 r.

Pytania dotyczące konkursu można kierować na adres e-mail: promocja@kcynia.pl

Zachęcamy wszystkich uczniów naszej szkoły do udziału w w/w konkursach gminnych pod opieką wychowawców klas.

 Na zwycięzców czekają nagrody rzeczowe oraz gadżety promocyjne gminy.

Zapraszamy!

Powrót do listy aktualności