Materiały dla Michała

2020-03-18

Zagadnienia z biologii 

1. Wprowadzenie

  materiał na 1 godzinę lekcyjną, materiał na następną lekcję prześlę pod koniec bieżącego tygodnia

   przypominam o bieżącej pracy z zeszytem ćwiczeń

 zachęcam Cię także Michał do obejrzenia filmików w internecie dotyczących ryb – ich różnorodności, budowy, sposobów rozmnażania czy też ich wędrówek

1.  Bieżący materiał

lekcja 1: Ryby – kręgowce środowisk wodnych
- proszę przeczytaj informacje z podręcznika – strona 83-86

- przeanalizuj zdjęcia ryb, zachęcam do obejrzenia filmów – internet
- spróbuj zrealizować następujące treści i cele:
treści:

 środowisko życia ryb

 przystosowania ryb do życia w wodzie

 wymiana gazowa u ryb

 ryby jako zwierzęta zmiennocieplne

 rozmnażanie się i rozwój ryb

Cele - uczeń:

 wymienia środowisko życia ryb

* wymienia zależności między budową ryb a środowiskiem ich życia

 wyjaśnia, czym jest zmiennocieplność

 omawia sposób przeprowadzania wymiany gazowej u ryb

 definiuje tarło jako charakterystyczny  sposób rozmnażania ryb

PROSZĘ opracuj materiał w zeszycie ćwiczeń, korzystając z podręcznika i innych dostępnych źródeł.

 Jestem do dyspozycji. Gdybyś potrzebował pomocy proszę pisz na adres mailowy,  iwona.informatyka@wp.pl                        

   Pozostałą część materiału prześlę do końca bieżącego tygodnia.

   Zagadnienia z informatyki

Michał popracuj z programem Scratch, jeżeli go nie posiadasz to utrwal materiał, z którym pracowaliśmy i wyszukaj w internecie informacje dotyczących ryb – patrz zagadnienia z biologii.

Matematyka

Temat: Dzielenie

1.       1. Dzielenie liczb z zerami na końcu

https://www.youtube.com/watch?v=bejwXcqr8xM  - filmik

Zadanie 1 poziom A strona 136

2.       2. Dzielenie ułamków zwykłych

https://www.youtube.com/watch?v=VhMO9bzjnXo - filmik

Zadanie 2 poziom B i C str 137

3.       3.  Dzielenie ułamków dziesiętnych przez liczby naturalne

https://www.youtube.com/watch?v=j8bqpWyfOao - filmik

4.       4.  Dzielenie ułamków dziesiętnych

https://www.youtube.com/watch?v=NmuR91sLyLk - filmik

Zadanie 2 poziom A strona 136

 


Powrót do listy aktualności