To zdrowie jest prawdziwym bogactwem, a nie kawałki złota i srebra...

Mahatma Gandhi

" /> Konkurs plastyczny. Zdrowie na talerzu
 

Konkurs plastyczny. Zdrowie na talerzu

2021-03-22

To zdrowie jest prawdziwym bogactwem, a nie kawałki złota i srebra...

Mahatma Gandhi

Urząd Miasta i Gminy Kcynia, Referat Edukacji, Promocji, Sportu i Kultury zaprasza uczniów klas I-III do udziału w konkursie plastycznym "Zdrowie na talerzu", który jest organizowany  w związku ze „Światowym Dniem Zdrowia”.

Celem konkursu jest pobudzanie aktywności dzieci w zakresie zdobywania wiedzy na temat zdrowego stylu życia, zainteresowanie uczniów tematyką związaną ze zdrowym odżywianiem oraz uświadomienie zagrożeń związanych z nieprawidłowym odżywianiem, m.in.: spożywaniem nadmiernej ilości słodyczy oraz jedzeniem fast foodów.

Przedmiotem konkursu jest zaprojektowanie i wykonanie INDYWIDUALNEJ płaskiej pracy plastycznej -TALERZA pełnego kolorowych warzyw i owoców oraz zdrowych produktów. Talerz może zostać opatrzony hasłem zachęcającym wszystkich do zdrowego odżywiania. Praca plastyczna może być wykonana dowolną techniką; pastele, kredki, farby, wydzieranka, wyklejanka, kolaż (dopuszczalny format: A4).

Każdy uczestnik może złożyć jedną pracę.

Konkurs trwa do dnia 9.04.2021 r. Pracę wraz ze zgodą, można dostarczyć do Organizatora na 2 sposoby:

·     za pośrednictwem poczty wysyłając pracę i zgodę na adres: Urząd Miejski w Kcyni ul. Rynek 23, 89-240 Kcynia z dopiskiem na kopercie konkurs plastyczny „Zdrowie na talerzu” (decyduje data wpływu listu do kancelarii Urzędu Miejskiego)

·     przesłać zdjęcie pracy plastycznej na pocztę elektroniczną:

promocja@kcynia.pl w tytule e-maila wpisując „Zdrowie na talerzu” oraz dołączając obowiązkowo skan podpisanej zgody RODO.

Na zwycięzców konkursu czekają nagrody oraz wyróżnienia!

Powrót do listy aktualności