Konkurs ekologiczny:"Segregacja to się opłaca"

2020-09-21

  W piątek 11.09.2020 r. zakończono VII edycję konkursu ekologicznego "Segregacja to się opłaca”, którego organizatorem był Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kcyni. Konkurs objęty był patronatem Burmistrza Kcyni. Celem konkursu było pobudzenie świadomości ekologicznej dzieci
i młodzieży oraz zwrócenie uwagi uczniom jak duży wpływ wywiera człowiek na stan środowiska naturalnego. Praktyczne ćwiczenia z zakresu segregacji połączone z teorią przekazywaną na lekcjach, pozwalają na utrwalenie ekologicznych nawyków uczniów biorących udział w konkursie  oraz na popularyzację zasad segregacji odpadów wśród dzieci i młodzieży

  Najbardziej aktywni uczniowie zostali obdarowani nagrodami rzeczowymi, ufundowanymi przez organizatora konkursu: Karol Goliński, Martyna Sypniewska, Martyna Stanisławczyk, Paweł Paszkiet, Jagoda Trojanowska, Michał Pituła.

  Pan Dyrektor bardzo serdecznie podziękował wszystkim uczestnikom konkursu, a w szczególności tym wyróżnionym, za zaangażowanie i udział w jakże ważnym konkursie dla nas wszystkich. dla całego społeczeństwa.

Powrót do listy aktualności