KOMUNIKAT W SPRAWIE SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY W FORMIE POSIŁKU DLA DZIECI W PRZEDSZKOLU I ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH ORAZ UCZNIÓW W SZKOŁACH NA OKRES OD WRZEŚNIA DO GRUDNIA 2018 r.

" /> Komunikat w sprawie składania wniosków o pomoc w formie posiłku
 

Komunikat w sprawie składania wniosków o pomoc w formie posiłku

2018-08-01

KOMUNIKAT W SPRAWIE SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY W FORMIE POSIŁKU DLA DZIECI W PRZEDSZKOLU I ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH ORAZ UCZNIÓW W SZKOŁACH NA OKRES OD WRZEŚNIA DO GRUDNIA 2018 r.

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni uprzejmie informuje, że w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 —2020 dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej oraz uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej mają możliwość skorzystania z pomocy w formie posiłku podczas zajęć w szkole / przedszkolu.

Pomoc, o której mowa wyżej przysługuje rodzinie, której dochód netto w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie tj. kwoty 771,00 zł.

Do wniosku należy dołączyć m.in.:

dokumenty potwierdzające wysokość dochodów netto za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku;

w przypadku, gdy w rodzinie są osoby niepełnosprawne lub długotrwale chore aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub aktualne zaświadczenie lekarskie.

RODZICU!!!

JEŻELI DOCHÓD W TWOJEJ RODZINIE NIE PRZEKRACZA POWYŻSZEGO KRYTERIUM DOCHODOWEGO ZGŁOŚ SIĘ DO MIEJSKO — GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KCYNI, ABY UMOŻLIWIĆ SWOJEMU DZIECKU SKORZYSTANIE Z DOFINANSOWANIA POSIŁKÓW W SZKOLE / PRZEDSZKOLU!

Z-ca Kierownika

Miejsko - Gminnego

Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Agnieszka Witkowska

Powrót do listy aktualności