„Dobro to nie jest wiedza, to jest czyn”

                                             R. Rolland

" /> Kolejna inicjatywa Rady Rodziców. Szafki dla uczniów.
 

Kolejna inicjatywa Rady Rodziców. Szafki dla uczniów.

2019-06-16

   „Dobro to nie jest wiedza, to jest czyn”

                                             R. Rolland

Szkoła to nie tylko nauczyciele, uczniowie i pracownicy placówki. Szkołę i jej charakter współtworzą także Rodzice uczniów, zaangażowani w działania, aby szkoła była przyjazna oraz otwarta na nowe wyzwania.

Od wielu lat Rodzice aktywnie wspierają działania prowadzone w naszej szkole. To z inicjatywy Rady Rodziców została zorganizowana kolejna już Zabawa Karnawałowa, której szczytnym celem było pozyskanie dodatkowych funduszy przeznaczonych na działalność statutową Rady Rodziców, a tym samym na częściowe dofinansowanie dodatkowej pomocy dzieciom – uczniom naszej szkoły.

W tym roku szkolnym z inicjatywy Rady Rodziców działającej przy Szkole Podstawowej im. bł. Marii Karłowskiej w Dobieszewie pojawiły się nowe szafki, w których uczniowie będą mogli przechowywać podręczniki, zeszyty, przybory szkolne czy obuwie zmienne i strój sportowy.

Serdeczne podziękowania dla Rady Rodziców za współpracę w mijającym roku szkolnym, za wsparcie szkoły przy realizacji zadań statutowych oraz współorganizację imprez dla dzieci. Szczególne podziękowanie należy się za doposażenie placówki, tym razem w piękne i funkcjonalne szafki uczniowskie.

              To jest tylko część działań z zakresu działalności Rady Rodziców .

Liczymy na dalszą Waszą pomoc w nowym roku szkolnym pamiętając jednocześnie, że wspólnie tworzymy szkołę dla naszej Młodzieży

Serdecznie dziękujmy!

 galeria zdjęć

Powrót do listy aktualności