Informacja dla Rodziców - Wywiadówki

2018-05-09
Zebrania z Wychowawcami.

Dnia 15 maja 2018 r. – wtorek, w godz. od 16.00 - do 18.00 w budynku szkolnym Dobieszewie, odbywać się będą spotkania Wychowawców z  Rodzicami uczniów klas 0-II i IV.

Zebranie uczniów klasy III SP odbędzie się w innym terminie!

Natomiast dnia 17 maja 2018 r., tj. w czwartek, w godz. od 16.00 - do 18.00 w budynku szkolnym w Chwaliszewie, odbywać się będą spotkania Wychowawców z Rodzicami uczniów klas V-VII oraz gimnazjalnych: II i III.

W trakcie spotkań oprócz bieżących spraw klasowych i szkolnych, omówienie dotychczasowych wyników dydaktyczno-wychowawczych oraz indywidualne konsultacje Rodziców z nauczycielami.

Poza tym, Wychowawcy klas przekażą Rodzicom na piśmie - informacje z uzasadnieniem o ewentualnym zagrożeniu oceną niedostateczną oraz ocenami nieodpowiednimi i nagannymi z zachowania.

                                                                                                                            galeria zdjęć
Powrót do listy aktualności