INFORMACJA

2019-04-04
     Zarządzeniem Dyrektora Szkoły Podstawowej im. bł. Marii Karłowskiej w Dobieszewie dni Egzaminu Gimnazjalnego 
tj. 10, 11 i 12 kwietnia 2019 roku oraz Sprawdzianu ósmoklasisty tj. 15, 16 i 17 kwietnia 2019 roku są wolne od zajęć dydaktycznych.
     W tych dniach  w szkole odbywać się będą  zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów , których rodzice nie mogą zapewnić opieki 
w godzinach pracy szkoły.
    Chęć udziału w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych należy zgłosić do nauczycieli- wychowawców. 
Powrót do listy aktualności