Inauguracja Nowego Roku Szkolnego

2022-09-04

Nowy Rok Szkolny rozpoczęty!

Dnia 1 września 2022 r. inauguracji Nowego Roku Szkolnego dokonał Dyrektor Szkoły
Antoni
Kalka, który przywitał zebranych i dokonał uroczystego otwarcia.
Następnie Pani Iwona Boncel-Bączkowska odczytała przekazany od Burmistrza Kcyni List
na
okoliczność rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2022/2023.
Uczniowie: Nikola Kasperska, Oliwier Górny, Lena Wróblewska, Nadia Hudzińska i Michał Pituła
w występie artystycznym pożegnali wakacje i przywitali Nowy Rok Szkolny 2022/2023.
Na okoliczność 83. rocznicy wybuchu drugiej wojny światowej wspomniano o bohaterach, którzy
oddali życie za ojczyznę i bronili honoru Polski. Minutą ciszy uczczono pamięć tych co polegli
podczas II wojny światowej, w tym Józefa Knacha, byłego przedwojennego kierownika
Szkoły
Powszechnej w Dobieszewie.
Po zakończeniu części oficjalnej uczniowie udali się na spotkania z wychowawcami klas.
Powrót do listy aktualności