Ciszą cmentarną ukołysani. Uroczystość Wszystkich Świętych w pracach plastycznych