Maria Karłowska. Błogosławiona Patronka Szkoły Podstawowej w Dobieszewie