Ogólnopolski Konkurs Wiedzy z Historii, Początki Państwa Polskiego