Zakwalifikowane prace plastyczne do III etapu wojewódzkiego