Spotkanie z mł. asp. Panią Mileną Prajs " /> Bezpieczna droga do szkoły
 

Bezpieczna droga do szkoły

2020-10-08
Spotkanie z mł. asp. Panią Mileną Prajs

Bezpieczeństwo Uczniów na drodze, odpowiedzialność prawna nieletnich za popełniane przez nich czyny, jakie zagrożenia czyhają na dzieci w Internecie, jak uniknąć zagrożeń związanych z narkotykami  to jedno z  priorytetowych zadań  naszej szkoły. W ramach edukacji w tym kierunku 5 października 2020 r. odbyło się spotkanie z Panią Policjant z Komisariatu Policji z Kcyni mł.  asp. Mileną Prajs.

Główny cel jaki przyświecał wszystkim spotkaniom z uczniami, to kształtowanie i promowanie pozytywnych postaw w zakresie bezpieczeństwa i przygotowanie uczniów do odpowiedzialnych zachowań w różnych sytuacjach.

Policjantka spotkała się najpierw z najmłodszymi uczniami klas 0–III Dobieszewie.  Pogadanka dotyczyła przede wszystkim zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zagrożeń w drodze do i ze szkoły, niebezpieczeństw w sytuacji, gdy dziecko zostaje samo w domu.

Ponadto podkreśliła, jak ważną rolę pełnią elementy odblaskowe, które każdy uczeń powinien posiadać. Aby każdy uczestnik ruchu drogowego był bezpieczny na drodze, prelegentka obdarowała wszystkich uczniów elementem odblaskowym.

Uczestnikami kolejnego, drugiego spotkania byli uczniowie starszych klas IV-VIII w Chwaliszewie. Tu poruszana problematyka była nieco inna. Uczniowie dowiedzieli się o konsekwencjach łamania prawa, sięgania po środki uzależniające, dopalacze, udziału w niebezpiecznych zabawach, stosowania agresji wobec innych. Policjantka prowadziła  rozmowy o cyberbezpieczeństwie, uwrażliwiała  na odpowiedzialne korzystanie z Internetu, rozważne zamieszczanie wszelkich informacji czy fotografii na portalach internetowych.

Zarówno w Dobieszewie jak i w Chwaliszewie Pani Milena nie zapomniała o słodkim poczęstunku dla wszystkich uczestników spotkania.

Na zakończenie przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego podziękowali mł. asp. Pani Milenie Prajs za wartościową i interesującą prelekcję, zapewniając, że wynieśli z niej wiele cennych informacji.

Serdecznie Dziękujemy!

Galeria zdjęć


Powrót do listy aktualności