Aktualności

2020-06-14
W dniach trwania egzaminów ósmoklasisty tj. od 16 do 18 czerwca br.,  dla uczniów klasy VIII, uruchomiony zostanie autobus szkolny.
Czytaj dalej
2020-06-02

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Jest on przeprowadzany w formie pisemnej.

Czytaj dalej
2020-05-28

W dniach od 1 do 5 czerwca 2020 r., będą organizowane bezpośrednie spotkania Wychowawców z Rodzicami uczniów klas od O do VIII.

Czytaj dalej
2020-05-28

Z początkiem kolejnego tygodnia - uczniowie klas IV-VIII - mają możliwość dobrowolnego korzystania z konsultacji ze wszystkich przedmiotów nauczania na terenie szkoły.

Czytaj dalej
2020-05-23
Od najbliższego poniedziałku odbywać się będą Konsultacje z nauczycielami.
Czytaj dalej